mars 2018

Uppförandekod

Inför införandet av EU:s nya dataskydds-förordning (GDPR) den 25 MAY har RF tagit fram en uppförandekod för idrotten. Målet är att skapa en enhetlig behandling av person-uppgifter inom idrottsrörelsen och att

Uppförandekod Läs mer