Ändrade öppettider

Under mellandagarna håller förbundskansliet inte öppet i samma utsträckning som vanligt. Räkna med att svar på mail kan dröja, mobilen inte alltid på och kansliet kan vara obemannat.

Tomte