Antal nya

Så ser det ut om man bara ser till antalet nya som licensierat sig för 2014. I topp Slottsskogens DGC och Stockholm Syndromes, båda klubbarna med 17 nylicensierade, på trerjde plats frisbeesport Eslöv med 15 spelare.

Se listan här, uppdelat på dam/open/juniordam/junioropen