Antidopingnytt

Medlemmar i en förening ansluten via specialidrottsförbund (SF) till Riksidrottsförbundet (RF) är skyldiga att medverka i dopingkontroller. En vägran att samarbeta kan alltså enligt reglementet också resultera i en bestraffning.

Antidopingnytt