Antidopingnytt

Kosttillskott av typen prestationshöjare kan ge utslag vid dopingkontroll. Problemen med kosttillskottet Craze som innehåller ett amfetaminliknande ämne avslöjades av Västnytt i våras och i Danmark infördes snabbt ett saluförbud. I Sverige har endast några kommuner beslutat om lokala saluförbud och en del företag har frivilligt stoppat försäljningen. Tyvärr har uppmärksamheten kring denna produkt gett försäljningen en skjuts. Kosttillskottet RAW Rampage med liknande innehåll och effekt saluförs nu som en ersättningsprodukt till Craze.

Västnytt har i en rad inslag uppmärksammat problemet.