Antidopingnytt

WADA:s nya dopinglista är nu översatt till svenska och finns på RF:s hemsida. Listan gäller från och med 1 januari. Det är ganska små och få ändringar jämfört med föregående års lista. En del förtydliganden har gjorts genom omflyttningar eller omskrivningar av text och tillägg av exempel. Här följer dock några ändringar som kan vara värda att notera.

Under S0 klargörs att man med veterinärmediciner bara syftar på substanser som inte är godkända för humant bruk. Gränsvärdet för beta-2-stimuleraren formoterol i inhalerad form har höjts till 54 mikrogram/dygn med en motsvarande höjning av värdet för tillåten koncentration i urinet till 40 ng/ml. Det tidigare gränsvärdet för morfin på 1 mikrogram/ml är borttaget. Morfin är alltid förbjudet på tävling oavsett mängd. Metylsynefrin har lagts till som ett annat namn för den förbjudna stimulantian oxilofrin. Betablockerare är inte längre förbjudna inom flygsport, boule, bridge, bowling och racerbåt. På WADA:s hemsida finns mer detaljerad information om ändringarna i listan.

Svenska dopinglistan