Årsmöte

Extra årsmötet den 22 oktober och efter en dag av förhandlingar beslutade extra årsmötet att bifalla förbundsstyrelsens stadgeförslag och även välja en förbundsstyrelse som sitter fram till ordinarie årsmöte i slutet av mars 2017

Ordförande Peter Bygde

Ledamot Mattias Ahlgren och Martin Carlsson

Suppleant 1 Jonas Colmsjö Suppleant 2 Dieter Johansson

Att det nya stadgeförslaget antogs och att det på sikt innebär en helt ny organisation är historiskt. Svenska Frisbeesportförbundet bildades 1974, och har sedan dess haft en organisation med förbundsstyrelse och utskott eller liknande. Idag 42 år senare har vi tagit ett nytt steg, bildandet av ett paraplyförbund med grenförbund.