Årsmöte 2018

Lars Liljegren valdes som mötesordförande och gjorde uppdraget med den äran, tack Lars! Själva årsmötet var klart vid 14-tiden efter några korta diskussioner gällande verksamhetsplan och några val där deltagarna på årsmötet fick föreslå kandidater till olika poster då inga förslag fanns från valberedningen.

Till ny ordförande valdes Stefan Palm, Uppsala, inte helt efter valberedningens förslag som hade Tomas Burvall på den posten men Tomas valde själv att kliva ner några steg på grund av studier och blev istället vald till suppleant (fyllnadsval) på 1 år. Tomas Carlqvist, Göteborg, valdes in i styrelsen som ledamot på 2 år och Mattias Ahlgren, Malmö, 1 år (även här fyllnadsval. Som suppleant på 2 år valdes Anneli André, Göteborg.

Årsmötet föreslog sedan att grenförbunden skulle ansvar för valberedning och där valdes Mattias Nilsson, SDGF, till ordförande. Övriga i valberedningen är Stina Burvall, SDFA, och Jonas Colmsjö, SUF.