Årsmöte 2019

Till årsmötet för verksamhetsåret hade förbundstyrelsen lämnat ett förslag (proposition) ”Ny fördelningsnyckel”, alltså det redskap som ska styra fördelningen av pengar från SFF till sina grenförbund. Årsmötet beslutade efter diskussion lämna bifall till förbundsstyrelsens förslag.

Till ordförande på ett år omvaldes Stefan Palm och som ny ledamot invaldes Petra Björk på två år. Anna Bakken valdes till suppleant på två år.