Årsmötesnytt

Vid ordinarie årsmöte 23 april valdes Jonas Colmsjö, Stenungsund, till ordförande på 1 år. Övriga som valdes in till förbundsstyrelsen är Stefan Palm – Uppsala, Patrik Martinsson – Visättra, Stina Thim – Göteborg och Martin Carlsson – Linköping