Författarnamn: Mathias Beckius

LOK-stöd

Sista ansökningsdag för LOK-stöd för höstens aktiviteter är den 25 februari

Tillsammans för fler i rörelse

Svenska Frisbeesportförbundet får medel ur Svenska Spels och Riksidrottsförbundets Rörelsefond för att tillgängliggöra sporten för fler genom att anordna kvartersfrisbee