Viktigt

Visselblåsartjänst

I en förening ansvarar medlemmarna och, ytterst, den valda styrelsen för att föreningen följer idrottsrörelsens värdegrund. Därför ska visselblåsartjänsten normalt inte användas för ärenden som handlar om avvikelser från värdegrunden. […]

Visselblåsartjänst Läs mer

Krishantering

RF har tagit fram en gemensam krisplan som ett stöd för hur organisationen ska agera vid olika händelser. Det är inte bara krisen i sig som man ska hantera utan

Krishantering Läs mer

man in brown coat wearing white face mask