Corona

RF har efter dialog med Folkhälsomyndigheten fått förtydligande att idrottsverksamhet som bedrivs enligt de allmänna råd som gäller i hela landet kan fortsätta som tidigare med följande tillägg:

  • Idrotter där nära fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten, som exempelvis många kampsporter, bör skjuta fram tävlingar och ändra upplägg och innehåll i träning så att nära fysisk kontakt undviks till dess att nya rekommendationer kommer från Region Uppsala.
  • Idrottsutövare, ledare och domare ska i möjligaste mån undvika att använda kollektivtrafik i samband med sitt idrottsutövande.
  • Idrottsverksamheter ska i den mån det möjligt genomföras utomhus.
  • Idrottsutövare, ledare och domare som reser till eller från Uppsala ska överväga risken för smittspridning inför deltagande i idrottsevenemanget.
  • Verksamheter ska skjutas fram eller ställas in om det inte får betydande konsekvenser.