Discen2013

DISCEN2013 är ett projekt
från Svenska Frisbeesportförbundet

Vi har världens bästa redskap. Lättillgängligt. Intuitivt. Dessutom riktigt kul att använda. Vårt redskap har något för de flesta. Det spelar ingen roll om du använder det själv eller i grupp, organiserat eller spontant. Inget rätt, inget fel. Bara fantasin sätter gränser.

Projektet DISCEN är Svenska Frisbeesportförbundets kampanj för att sprida vårt redskap. Metoden är enkel: En disc skickas med post direkt till mottagaren. Och det sker i stor skala. Vi vill nå alla Sveriges tolvåringar. I framtiden ska en disc vara en lika naturlig del av sommaren som glass, sol och bad.

Pilotprojekt 2013

Men där är vi inte nu. I år, 2013, genomförs projektet som ett pilotprojekt i liten skala. Målet är att få ut 1000 discar nu i maj. Vi kommer testa olika metoder och mäta resultat. Hur fungerar vår kommunikation? Hur många använder discen? Hur många kommunicerar på kampanjsajten? Erfarenheter och fakta från årets pilotprojekt blir det vi bygger vidare på när projektet går in i nästa fas och blir landstäckande 2014.

Din hjälp avgör!

Vi klarar inte målet utan din hjälp. Ditt bidrag är avgörande för projektets framgång. Discen2013 är ett crowdfundingprojekt som bygger på välvilja från gamla frisbeevänner.

www.discen.se