Distansutbildning

Idrottsnutrition är idag väletablerat inom forskning och intresset för hur mat påverkar prestation är enormt. Nutrition spelar en avgörande roll när det gäller anpassning och resultat av träning och därför är en koststrategi lika viktig som träningsstrategi. För att möta efterfrågan och behov inom idrottsnutrition erbjuds en grundläggande kurs, helt webbaserad motsvarande 7,5 högskolepoäng.

Till utbildningen