Förändringar på kansliet

Thomas sista dag på kansliet blir 15 MAY och Förbundsstyrelsen jobbar just nu med att hitta en ersättare.

Eventuella frågor besvaras av Förbundsordförande Stefan Palm (stefan.palm@frisbeesport.se)