Föreningsdokumentation

För att kunna bedriva verksamhet enligt stadgar, årsmötesbeslut och övriga bestämmelser inklusive säkerställa att alla föreningar uppfyller RF:s och SFF:s krav för medlemskap och säkerställa uppdaterad medlemsförteckning, sammanställer förbundsstyrelsen föreningsdokumentation under nov-dec. En liknande föreningsdokumentation genomfördes redan 2017.

RF genomför ett liknande arbete för förbund och föreningar som det går att läsa mer om här

Alla SFF-föreningar ska inom angiven tidsplan:

Säkerställa att medlemsförteckningen i IdrottOnline är aktuell och korrekt. *1

Maila årsmöteshandlingar (inklusive protokoll, verksamhetsberättelse, årsbokslut samt revisionsberättelse) för verksamhetsåret 2017 (samtliga dokument signerade) till kansliet@frisbeesport.se, samt stadgar om desamma har ändrats.

Säkerställa att kontaktuppgifter styrelse i IdrottOnline är uppdaterade. *2

Tidsplan:

5 nov: Första utskick per mail och publicering på förbundets hemsida.

30 nov: Andra utskick med påminnelse per mail.

13 dec: Tredje utskick med påminnelse per mail och meddelande att fråga om uteslutning behandlas av förbundsstyrelsen mot bakgrund av uteblivet/ofullständigt svar. Deadline för förening att yttra sig till styrelsen@frisbeesport.se är den 27 dec. Efter deadline för yttrande fattar styrelsen beslut och meddelar föreningen.

*1 För att administrera medlemsförteckning

*2 För att uppdatera föreningens styrelse