Föreningsnytt

Vi hälsar Linköping Discgolf välkomna som tidigare var en sektion i KFUM Linköping och nu valt att gå egen väg. 

Namnändring för Westervik IFT som numera heter Westervik Discgolf