Grenförbund

Information kring bildandemöte för discgolf och ultimate

 I ”Övergripande implementeringsstrategi för nya stadgar med grenförbund” beskrivs ”Vad händer sedan?” och ”Övergångsregler för nybildade grenförbund”

Kallelse har skickats ut, 28 oktober, till alla föreningar i Svenska Frisbeesportförbundet med datum för bildandemöte den 3 december i Uppsala.

Det är föreningarna för respektive disciplin, discgolf och ultimate, som har det övergripande ansvaret för allt från framtagande av stadgar till genomförandet av bildandemötet.

Av största vikt att alla föreningar är medvetna om vem och vilka som har ansvaret, förbundsstyrelsen och förbundskansliet kan vara behjälpliga om det är föreningarnas gemensamma åsikt att hjälpen behövs.

På bildandemöte ska stadgar, en grundläggande förutsättning, för grenförbund antas och en styrelse för grenförbundet ska väljas och tillsättas.

Ansvar för formulering av stadgeförslag för medverkande föreningar att rösta om på bildandemötet ligger hos de föreningar som avser bilda grenförbund.

Frågor skickas till

Förbundskansliet 

Förbundsstyrelsen