Handlingar inför årsmötet 23 april

Årsmötet kommer att hållas digitalt 23 april med start 11.00

Nu finns handlingarna att ladda hem här på hemsidan som pdf-dokument.

För den som vill läsa dokumenten var för sig kommer de här också som separata dokument.

Inga motioner har inkommit.

Anmälan till årsmötet skickas till kansliet@frisbeesport.se och ska innehålla namn och förening. Anmälan behöver vi få in senast 22 april 15.00

Varmt välkomna!