Hur gick det?

Vid Svenska Frisbeesportförbundets årsmöte valdes Johan Robertson, Uppsala, till förbundsordförande på ett år.

Till nya ledamöter i förbundstyrelsen på två år valdes Conny Thunberg, Tidaholm, omval två år och John Hall, Piteå, omval två år och Frida Bulukin Wilén, Stockholm, nyval två år.

I förbundsstyrelsen sitter på ytterligare ett år Martin Carlsson, Linköping, Anders Dahlén, Malmö, Suzan Edvardsson, Alingsås

FS 15

Förbundsstyrelse 2015 från vänster till höger

Anders Dahlén, Frida Bulukin Wilén, Martin Carlsson, Johan Robertson, Conny Thunberg och John Hall, saknas på bilden gör Suzan Edvardsson.

Årsmötet beslutade bifalla förbundsstyrelsens proposition att höja licensavgiften för seniorer till 200 kronor från 1 juli 2015, de seniorer som betalt innan dess betalar enligt tidigare gällande avgift, 100 kronor

Årsmötete beslutade även att bifalla proposition 2015:4 som resulterade i att sänka antalet ledamöter i förbundsstyrelsen från nio till sju personer