IdrottOnline är kostnadsfri

IdrottOnline underlättar administration och information i föreningen. Den sköts via internet genom ett enkelt verktyg. Det behövs inga särskilda webbkunskaper, vanlig datorvana räcker bra.

I IdrottOnline får föreningen helt utan kostnad en egen hemsida för nyheter, medlemsregister, anslagstavla, aktivitetskalender, årsrapport och redovisning av det statliga LOK-stödet.

Riksidrottsförbundet ansvarar för IdrottOnline som är kostnadsfri.

Enligt beslut från Riksidrottsförbundet (RF) kommer under en tre års period underlag för statsbidrag att succesivt förändras, från att 2012 baseras till 2/3 på gammal bidragsmodell till att 2014 baseras hela stödet till alla Specialförbund (SF) enligt ny modell.

För alla föreningar som är anslutna till ett SF, i ert/vårt fall Svenska Frisbeesportförbundet, innebär det ett krav från RF att man som förening ansluter sig till Klubben Online, skaffar ett organisationsnummer och registrerar alla sina medlemmar i det medlemsregister som är en del av Klubben Online.

Att gå med i Klubben Online är kostnadsfritt, allt som krävs är att man aktiverar sig, steg två att registrera medlemmar kräver, beroende på antal klubbmedlemmar, lite länge tid men när det väl är gjort åligger det klubben att var år uppdatera medlemsregistret. Ett organisationsnummer är ett måste, ett direktiv som gått ut vid mer än ett tillfälle tidigare, och fås hos Skatteverket och kostnadsfritt.

Ett flertal av våra föreningar har gått med i Klubben Online, skaffat organisationsnummer och påbörjat sin registrering av medlemmar, men fortfarande saknas några. Märk väl att Klubben Online är ett administrationsverktyg och inte ett måste att använda som föreningens officiella hemsida.

Förbundsstyrelsen har därför beslutat att för att kunna lösa en licens måste spelares klubb ha registrerat sig i Klubben Online, skaffat ett organisationsnummer och påbörjat medlemsregistrering. Förbundskansliet kommer löpande att kontrollera om spelares klubb har uppfyllt kraven eller inte, den som drabbas vid utebliven klubbaktivitet är den enskilde spelaren.

En detaljerad beskrivning för hela bidragssystemet hittar ni i dokumentet

”SFF Budget 12-14”