Idrottsmedel

Sent omsider kan nu din förening ansöka om Idrottsmedel via Idrottonline (Idrottslyftet) för 2017. Respektive grenförbund har en summa pengar som även grenförbunden beslutar om hur dom ska fördelas efter att ansökningar har inkommit. Ansökan kan göras fram till den 31 december och en återrapport ska vara inskickad senast 9 februari 2018.

Kontakta ditt grenförbund eller förbundskansliet för ytterligare information.

Ansökan Idrottsmedel IdrottOnline.pdf