Integrationsprojekt

Planering och genomförande tillsammans med målgruppen och med föreningar. 

Distriktsidrottsförbundet, DF, ansvarar och koordinerar verksamheten inom distriktet – planerar och genomför utefter lokala förutsättningar. 

Idrottsverksamhet ska genomföras av idrottsföreningar i närområdet.

Upplägg som är långsiktigt hållbart så att en arbetsmodell skapas för de idrottsföreningar som vill arbeta med tidig integrering. 

Alla DF har möjlighet att erhålla medel.

DF stödet baseras på lokala förutsättningar och behov

En koordinator på varje DF ska ansvara för verksamheten och kontakter med andra aktörer.

Kontakta ditt distriktsidrottsförbundet om ni funderar på projekt som kan stämma överens med RFs inriktning: 

De ökade anslagen ska i första hand gå till integrationsarbete i form av grundläggande introduktion till föreningslivet och idrottsrörelsen för nyanlända som fått uppehållstillstånd i Sverige.

Kontaktuppgifter till ditt distrikt hittar du på den här sidan