Kontrolluppgifter

Det gäller alla former av ersättningar som lön, arvoden, domarersättningar och reseersättningar till ett belopp av 100 kr eller mer.

Några saker att tänka på:

Lön, arvoden och andra skattepliktiga ersättningar redovisas i ruta 11 på kontrolluppgiften.

Ersättningar till aktiva, tränare/instruktörer, domar, materialförvaltare och funktionärer går under begreppet ”idrottsutövare” och omfattas av den s.k. ”halva prisbasbeloppsregeln”. Det innebär att föreningen inte ska betala arbetsgivaravgift på ersättningar upp till ett halvt prisbasbelopp (2013=22 250 kr).
Ersättningar till idrottsutövare redovisas i ruta 31 på kontrolluppgiften.

Skatteverket

Liten lathund för ersättning idrottsutövare

Ersättning Kontrolluppg Arb.giv.avg. Skatteavdrag
100 kr upp till halvt prisbasbelopp ja nej nej
Ett halvt prisbasbelopp och högre ja ja ja

Utbetalda ersättningar övriga

Ersättning Kontrollupp. Arb.giv.avg. Skatteavdrag
100-999 kr ja nej nej
1000 kr och högre ja ja ja