Licenser

Försöker ge lite klarhet i vad som gäller när det är dags att ansöka om en svensk licens för de olika disciplinerna.

All licenshantering sköts av din förening, meddela din förening vad du behöver och administratören för IdrottOnline i just din förening ansöker om licens. Klubben får sedan en faktura för ansökta licenser 1 gång/kvartal som betalas till det grenförbund licensen gäller för, det är alltså till din klubb du betalar. Licensavgiften är densamma oberoende av vilken disciplin du tävlar i, 100 kr för junior och 200 för senior.

Förbundskansliet godkänner därefter licensansökan och uppdaterar 2 ggr/vecka licenslistan på www.frisbeesport.se.

Nu finns det ju spelare som tävlar i mer än en disciplin och då behöver man som spelare också mer än en licens.

Exempel: För en spelare i ”Föreningen Frisbeesport” som spelare både discgolf och allround blir det 2 licenser, är du senior får du betala 2 x 200 kr. Du kan även tävla i discgolf för en förening och allround för en annan förening, kostnaden blir densamma men ansökan om licens görs av respektive förening.

Även föreningens årsavgift påverkas av hur många discipliner man är aktiv i. Exempel : ”Föreningen Frisbeesport” har aktiva spelare i allround och discgolf, innebär att klubben betalar en föreningsavgift till 2 grenförbund där SDFA (Allround) har en avgift motsvarande 100 kr och SDGF (Discgolf) 300 kr. Föreningar som tillhör SUF (Ultimate) är årsavgiften 1 000 kr.

Utöver det ska klubben även betala en föreningsavgift till Svenska Frisbeesportförbundet (SFF) 300 kr. För ”Föreningen Frisbeesport” blir det då totalkostnad 100 + 300 + 300 = 700 kr

Alla klubbar oavsett grentillhörighet betalar en föreningsavgift till SFF med 300 kr.