LOK stöd

Ansökan om statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för aktiviteter bedrivna under hösten 2016, 1 juli – 31 december, ska vara inskickad senast den 25 februari 2017 kl 23:59

Tänk på att det inte räcker att bara närvaroregistrera aktiviteterna. Man måste öppna och skicka in ansökan även om föreningen närvaroregistrerar sina aktiviteter via IdrottOnline. Aktiviteterna är inte redovisade till Riksidrottsförbundet förrän ansökan skickats in. 

Ansökan görs via föreningens sida i IdrottOnline. Manual hittar du på den här sidan under LOK. 

Har ni inte redan aktiverat er IdrottOnline-sida gör ni det via denna sida.

Ta gärna hjälp av våra checklistor i samband med ansökan: 
– Checklista för att fylla i ansökan manuellt 
– Checklista för ansökan för närvaroregistrerade aktiviteter 

LOK-stödsansökan kan skickas in av person i föreningen som har någon av rollerna ordförande, kassör och LOK-stödsansvarig. LOK-stödsföreskrifterna finns här