LOK-stöd

Sista ansökningsdag för LOK-stöd för höstens aktiviteter är den 25 februari. Ansökan gör du på din förenings IdrottOnline-sida. För aktiviteter från och med 1 juli 2020 är det obligatoriskt att samtliga LOK-stödsaktiviteter måste närvaroregistreras digitalt.