Medlemsregistrering

Skickades ut ett mail till alla klubbar i SFF i förra veckan med bl.a. uppmaning att registrera sina medlemmar i KlubbenOnline, bifogade då även hur det såg ut för respektive klubb. Stämde av idag och några klubbar har verkligen lagt ner lite jobb, Hässleholm ökade från 4 till 39 och Spinndisc från 12 till 70 registrerade ! Strålande jobb och fler som gör samma så höjer vi nivån rejält! samtidigt på sikt ökat anslag från staten!