Medlemsregistrering

Enligt beslut i förbundsstyrelsen den 16 november:

”Varje enskild medlem ska från 1 januari 2015 vara personligen registrerad i Klubben Online och dess medlemsregister.”

Det innebär att alla klubbar ska vara anslutna till Klubben Online, skaffat ett organisationsnummer och där varje enskild medlem ligger med i respektive förenings medlemsregister i Klubben Online. Tjänsten är kostnadsfri

För att ansluta klubb behöver ni ert föreningsnummer, har ni inte det så hör av till förbundskansliet

För att registrera medlem behövs personnummer, 12 siffror

Som tidigare har informerats till samtliga medlemsföreningar så är det med anledning av de regler som Riksidrottsförbundet skapat och som nu trätt i kraft helhet.

Följden för Svenska Frisbeesportförbundet då vi inte har alla klubbar anslutna med organisationsnummer och medlemsregister blir ett markant minskat statsanslag, ett statsanslag som ligger till grund för för att kunna bedriva vår verksamhet, det påverkar även det så kallade Idrottslyftet som under flertal år skapat förutsättningar för diverse projekt för klubbarna.

Det finns några klubbar som fortfarande inte registrerat sig, har ni problem så hör av er till förbundskansliet så kan vi hjälpa till i ett första skede.