Ny styrelse vald.

long table with Eiffel chair inside room

Under ledning av den ruinerade mötesordföranden Lars Liljegren genomfördes årsmötet under lördagen.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning lades med godkännande till handlingarna, styrelsens förslag till Verksamhetsplan antogs och styrelsens förslag om stadgeändringar bifölls.
Det innebär att styrelsens sammansättning gick från att vara en ordförande, två ledamöter och två suppleanter till ordförande och fyra ledamöter.

Stefan Palm valdes om som ordförande för en tid av ett år.

Som ledamöter omvaldes Tomas Carlqvist på två år och Anneli Andersson nyvaldes på två år. Ändringen till fyra ledamöter innebar också att ett fyllnadsval behövde göras av en ledamot för en tid av ett år, på den platsen valdes John Hall in. Petra Björk har ett år kvar av sin mandatperiod.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till Editha Ehrmanntraut och Conny Thunberg för deras engagemang i styrelsen, då de valt att inte kandidera om.

Vid mötet presenterades också förbundets nya Generalsekreterare Tomas Burvall, som tar över efter Thomas Claesson när han går vidare inom idrottsrörelsen. En utförligare presentation av Tomas Burvall kommer.

Stort tack till alla deltagare vid mötet för ert engagemant att ta frisbeesporten i Sverige vidare framåt.