Nytt om IL 2015

På senaste förbundsstyrelsemötet fattades en del beslut gällande fördelning av medel från Idrottslyftet för 2015 (IL15)

Kvarstår gör att IL15 har i syfte att

  • Behålla ungdomar i föreningsverksamhet
  • Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet

Nytt för, och förtydligande, IL15 är

  • När ansökan är på mer än 10 000 kronor ska förening ha undersökt andra alternativ för bidrag. 
  • Skicka, om möjligt in ansökan tre månader innan projektstart om ansökan är på mer än 10 000 kronor
  • Föreningsavgift för innevarande år ska vara betald
  • Förening ska registrera sig för LOK-stöd om möjligheten finns
  • Förbundsstyrelsen tar hänsyn till egenfinanisering, genomförda utbildningstimmar och sannolikeheten att projektet kommer att genomföras
  • Svar på ansökan sak kunna erhållas inom rimlig tid, 30 dagar. I vissa fall kan ett förtydligande från sökande behövas men målet är att lämna beslut på utsatt tid
  • När ansökan lämnas ska kontaktuppgifter finnas för person som är ansvarig för återrapport
  • Om återrapport inte lämnas in efter påminnelse kommer krav på återbetalning att ställas

Till IL15