Krishantering

RF har tagit fram en gemensam krisplan som ett stöd för hur organisationen ska agera vid olika händelser. Det är inte bara krisen i sig som man ska hantera utan även bilden av krisen. I krisplanen finns alla tänkbara situationer beskrivna, hur de ska hanteras och vilka som ska kontaktas i händelse av kris.

Krisberedskap i idrottsorganisationer

Svenska Frisbeesportförundet har en akut krisgrupp bestående av grenförbundens ordförande, Svenska Frisbeesportsförbundets ordförande och generalsekreterare. Som ett första steg kontakta kansliet på kansliet@frisbeesport.se eller ring 0709–265927.