Om Frisbeesport

Frisbeesport är en tävlingsidrott bestående av ett antal grenar som utförs i lag eller individuellt. De olika grenarna är sinsemellan mycket olika varandra, men de har en gemensam nämnare, discen (frisbeen). Varje gren har discar anpassade för deras speciella krav.

Sverige tillhör toppskiktet i världen, med världsmästare i alla discipliner. Svenska klubblag i Ultimate hävdar sig mycket bra både på dam- och opensidan i de EM och VM som arrangeras. I individuella mästerskap finns svenska spelare ofta med i medaljstriden.

Svenska Frisbeesportförbundet är med i Riksidrottsförbundet (RF) sedan 1983.

Frisbeesport är en unik företeelse. Vi har mycket gemensamt med andra idrotter men få idrotter har respekten för motspelaren inskriven i reglerna. Inom vår största lagidrott, som heter Ultimate, är detta som allra tydligast. Vår respekt för varandra är sportens grundläggande egenskap. Vi kallar detta för Spirit of the game eller Regel nummer ett. Eftersom vi lever med denna respekt har vi skaffat oss en god kunskap om respekt och idrottsetik, vilket är vårt främsta bidrag i vårt samarbete med företag och andra idrottsförbund.

Discgolf

Sporten med de inspirerande utmaningarna. Det handlar om att kontrollera en discs flykt mot en banas hinder och svårigheter.

I Sverige finns ett hundratal banor av varierande svårighetsgrad och kvalité. banorna har vanligtvis 9 eller 18 korgar (hål).

Spelets grundidé är att med så få kast som möjligt få discen att hamna i korgen. Korgen, även kallad kedjehål, är en metallställning bestående av hängande kedjor, som bromsar upp discen så att den faller ner i korgen.

Discgolf är lätt att börja med, men samtidigt mycket svårt att behärska. Till en början klarar man sig bra med en till tre olika discar. Den som hållit på lite längre använder många olika discar med varierande flygegenskaper, t.ex. en driver, midrangedisc och en putter.

Sporten började växa fram för knappt 30 år sedan. Under de senaste åren har Discgolfen vuxit snabbt, framförallt i USA. Sverige har några av världens bästa tävlingsspelare, även om antalet i toppositioner domineras av USA.

Ultimate

Ultimate är publiksport som kännetecknas av intensitet och närkamp. Det är ett spel utan medveten kroppskontakt och eftersom inga domare finns ansvarar spelarna själva för att reglerna efterföljs. Detta ställer stora krav på sportsmannaandan, som spelar en central roll i Ultimate. Osportsligt uppträdande på plan skall alltid undvikas!

Varje lag får bestå av ett obegränsat antal spelare varav sju stycken på plan (inomhus fem stycken). Byte av spelare får göras efter mål eller vid skada. Spelet startas genom att ena laget kastar över discen till motståndarna som sedan passar discen till varandra utan att springa med den i handen.

Mål görs genom att en spelare på spelplanen passar en medspelare som befinner sig i motståndarlagets målområde.

En match pågår tills ett av lagen nått femton mål, med en marginal av minst två mål. reglerna rörande matchlängd och planmått kan varieras.

Planens tävlingsmått motsvara ungefär en fotbollsplans längd men är inte lika bred. Inomhus används en handbollsplan.

Allround

Allround är egentligen inte en gren utan en sammanräkning av dom fem individuella grenarna (Längd, Precision, SCF, Discathon och Discgolf) och dom två pargrenarna (DDC och Fristil).

Längd där det gäller att kasta discen så långt som möjligt i medvind. Världsrekordet är över 250 meter!

SCF (Self Caught Flight) består av två delgrenar: MTA (Maximum Time Aloft) och TRC (Throw Run & Catch). I båda grenarna kastas discen upp mot vinden och fångas med en hand. I MTA räknas tiden från kast till tagning och TRC mäts sträckan man kan springa från kast till tagning.

Discathon är frisbeesportens terränglöpning. En kombination av teknik, taktik och löpstyrka. I heat av fyra spelare kastar och springer spelarna en kilometerlång bana i parkmiljö. Ett antal portar (oftast träd) finns på banan och ett antal hinder som spelarna försöker undvika. Först i mål vinner.

I grenen Precision kastar utövaren fyra discar från sju olika kast-positioner, totalt 28 kast. Målet är att träffa en mål-ställning, som är en 1,5 x 1,5 meter kvadrat, 1 meter över marken. Avståndet från kast-positionerna till målet är mellan 15,5 – 31,5 meter, och är placerade såväl från sidorna som framifrån.

Discar som får används är lätta högprofilsdiscar och som flyter i vatten.

DDC (Double Disc Court) är ett lagspel med två spelare i vardera lag. Spelas mellan två lag med på en spelplan som består av vars en spelruta som är 13 x 13 meter och med 17 meter emellan. Spelet sätts igång genom att en spelare i vardera lag servar samtidigt, d.v.s. kastar en disc över till motståndarparet, och någon i mottagarlaget ska försöka ta den. En poäng utdelas då discen hamnar i motståndarparets ruta. Om discen går ut blir det poäng till andra laget. Spelas i set till 15 eller 21 poäng.

Fristil, som även den är en laggren med två spelare som tillsammans till musik ska utföra ett program med frisbeen som redskap. Man bedömer svårighet, utförande och presentation. Man kastar discen till varandra, oftast med mycket spinn, och ska sedan försöka utföra så mycket trick som möjligt.

Guts

En av Sveriges gamla paradgrenar med ett antal guld i såväl VM som EM. Ett lagspel för 5 spelare där lagen ställer upp på varsin linje 14 meter från varandra. Discen ska kastas så svårt och hårt att motståndarlaget inte kan ta emot den med en hand. Poäng ges om discen inte kan fångas. Om kastet går utanför lagets totala räckvidd eller går i marken innan motståndarlagets mållinje räknas den som ute och mottagarlaget får poäng. Lagen kastar varannan gång. Matcherna spelas i set till 21 bäst av tre set med minst 2 poängs marginal.

Vill du komma i kontakt med Svenska Frisbeesportförbundet är du välkommen att skicka e-post på adress kansliet@frisbeesport.se

Du når oss också via telefon 0709-26 59 27 eller varför inte besöka oss på vårt kansli som ligger i Bollnäs på Långgatan 26 i Telegrafhuset (Cowork). Välkommen på en kopp kaffe.

In other languages