Antidoping

Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten. Det kräver aktiva insatser från SF, DF, SISU och idrottsföreningar.

Antidoping Sverige

Hur jobbar din klubb mot doping? Vaccinera klubben

Hjälp till att bekämpa doping och bidra till en ren idrott. All information om möjliga förseelser mot idrottens dopingregler är viktiga.

Kontrollera själv om läkemedel omfattas av dopingregler eller inte? Vad gäller hos Wada och hur ser Röd-gröna listan ut? Hur söker jag medicinsk dispens? Dopinglistan

De senaste tillskotten i utredningsarbetet är dels en webbaserad tipsfunktion, dopingtips.se, där vem som helst anonymt kan lämna tips om dopingaktiviteter inom idrotten, dels en försöksverksamhet med Molly, världens enda dopingsökhund inom ramen för en antidopingorganisation.