Personnummerfrågan

Regeringen har idag beslutat att fortsatt tillåta Riksidrottsförbundet att använda personnummer i LOK-stödshanteringen när statens stöd ska fördelas till idrottsföreningarna.

Beskedet är mycket glädjande. Riksidrottsförbundet har under mer än fem års tid fört ett intensivt påverkansarbete i dialog med politik och tjänstemän på samtliga nivåer. RF har överklagat ärendet i alla instanser ända upp till högsta förvaltningsdomstolen utan framgång. Nu ändrar regeringen förordningstexten för statens stöd till idrotten och ger RF och idrottsrörelsen möjlighet att fortsatt nyttja personnummer i samband med LOK-stöd.

Användandet av personnummer gör det enklare för oss att kontrollera att skattepengar används på rätt sätt och försvåra fusk. Riksidrottsförbundet agerar i myndighets ställe och tack vare det positiva beskedet kan vi fortsätta kontrollera att pengarna hamnar i rätt ficka. 

Oron har varit stor eftersom ett negativt besked skulle innebära en omställning av administrativa system, förändrade tidskrävande och manuella kontroller som skulle ha krävt anställning av ytterligare personal och ökade kostnader för administration. 

Riksidrottsförbundet kan, tack vare regeringens beslut, fortsätta utföra vårt uppdrag på ett säkert sätt gentemot staten och skattebetalarna. Det har varit viktigt för oss att stödet går till rörelse och idrott och inte till administration. Att kunna upprätthålla och fortsätta förbättringar av nuvarande nivå i kontrollen av att skattepengar går till rätt användare är en förutsättning för idrottsrörelsens trovärdighet och ett beslut som gynnar Riksidrottsförbundet likaväl som samtliga specialidrottsförbund och alla idrottsföreningar.