Personuppgifter

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter, uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk levande person. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar. Det finns dock särskilda regler för hur dessa uppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. RF har antagit en integritetspolicy för behandling av personuppgifter som beskriverhur vi samlar in, lagrar och delar personuppgifter.

I samband med införandet av GDPR har Riksidrottsförbundet (RF) även tagit fram idrottens uppförandekod för behandling av personuppgifter inom idrottsrörelsen. Målet är att skapa en enhetlig behandling av personuppgifter inom idrottsrörelsen och att förenkla den specifika information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen måste känna till.

Det är viktigt att idrottsrörelsen enhetligt och aktivt eftersträvar att säkerställa var individs rätt till personlig integritet. En grundregel är att vi aldrig kan äga våra medlemmars personuppgifter – vi lånar dem. I slutändan handlar det om att skydda enskilda personers rätt till personlig integritet och dataskydd.

Mer information om hur idrottsrörelsen arbetar med personlig integritet och dataskydd finns på www.rf.se/personuppgifter. Här finns även kontaktuppgifter för allmänna frågor om dataskydd och kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud.