Regeringsstöd

Glädjande nog presenterade idrottsminister Gabriel Wikström i dag nyheten att svensk idrott får ökat stöd från 2016 och framåt.

–  Beskedet är mycket positivt och ett erkännande av det fina arbete som görs inom idrottsföreningar i hela landet. Det är med stolthet vi kan konstatera att vårt opinionsarbete burit frukt och att vi har regeringens förtroende att fortsätta bidra till att göra Sverige starkare, säger Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson.

Det statliga idrottsanslaget har legat still på drygt 1,7 miljarder kronor sedan 2010. Förslaget som presenterades idag innebär en ökning med 133 miljoner kronor år 2016, 144 miljoner kronor från 2017 och 163 miljoner kronor från 2018 jämfört med dagens nivå. Ökningen är utöver de 64 miljoner kronor per år som ska gå till fortsatt integrationsarbete.

–  Det här gör det möjligt att undvika de nedskärningar som vi annars varit tvungna att göra. Ökningen ger oss möjligheter att satsa framåt på det utvecklingsarbete som svensk idrott startat. Fler ska ges möjligheter att idrotta oberoende av ålder och ambitionsnivå, säger Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson.