RF informerar

Riksidrottsförbundet har presenterat ett uppdaterat intressepolitiskt program. I programmet har vi samlat de för idrottsrörelsen viktigaste frågorna där förutsättningarna behöver förbättras och förändras.

I denna reviderade version lyfter vi fortsatt fram förslag på många olika områden där vi ser att idrotten behöver bättre förutsättningar. Sedan 2017, när vi presenterade det första intresse­politiska programmet, har flera punkter genomförts av politiken. Vi har också med tiden behövt utveckla och revidera några av de punkter som fanns med från början.

Programmet är ett levande dokument och be­höver uppdateras med jämna mellanrum. De punkter som lyfts fram har arbetats fram tillsammans inom idrottsrörelsen och ser vi dem som avgörande för att idrottsrörelsen ska fortsatt vara en relevant och stark rörelse i Sverige.