SFF årsmöte

Svenska Frisbeesportförbundet vill tacka avgående styrelseledamöter för det arbete det lagt ned för frisbeesporten. Ett speciellt tack till Jonas Colmsjö som avgående ordförande och Martin Carlsson för hans långa tid i styrelsen