SM veckan 2019

SM-veckan 2019

Alla 3 grenförbund kommer vara med på SM-veckan 2019, ett samarrangemang mellan SVT, RF och värdstaden Malmö.

Allround 26-30 juni

Discgolf 29-30 juni Par-SM

Ultimate 29-30 juni Beach-SM