Stipendium

Stiftelsens ändamål är att främja svensk idrott genom stipendier till ledare och instruktörer för deras vidareutbildning

Stipendiesumma 

5.000-20.000 kr/stipendium.

Ändamål för stipendiet

Ge ledare och instruktörer vidareutbildning. Sökes av huvudorganisationer, förbund, föreningar eller enskild inom RF, SOK, Kungliga Automobilklubben (KAK), Kungliga Motorbåtsklubben, Svenska Aeroklubben, Livräddningssällskapet/Simfrämjandet (SLS) och Svenska Turistföreningen.

Ansökningsförfarande

Ansökningshandlingarna skickas först till respektive specialförbund innan 1 december (ansökningarna ska från SF:en vara RF tillhanda 31 december)

Till ansökan