Tantolundens bana ritas om

Södermalms stadsdelsförvaltning stänger discgolfkorg nummer 1 på grund av ett stort antal discar som landar på den intilliggande arbetsdepån. Detta orsakar störningar. Första korgen stängs av från 1 augusti 2023. I höst påbörjas arbetet med att rita om banan.