Uppförandekod

Inför införandet av EU:s nya dataskydds-förordning (GDPR) den 25 MAY har RF tagit fram en uppförandekod för idrotten. Målet är att skapa en enhetlig behandling av person-uppgifter inom idrottsrörelsen och att förenkla den specifika information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen måste känna till. Förutom koden finns också mer information om den nya dataskyddsförordningen på www.rf.se/Personuppgifter. Den 28 mars skickas ett nyhetsbrev direkt till föreningar med mer information om den nya dataskydds-förordningen.