Valberedningen föreslår

Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år, Stefan Palm

Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år, Petra Björk

Val av den ena av två styrelsesuppleanter för en tid på två år, Anne Bakken 

Alla förslag på den här sidan