Adress

Från den 1 april har förbundskansliet ny adress då avtalet med nuvarande fastighetsägare går ut.

Ny postadress blir Gullbergs Strandgata 36 D, 411 04 Göteborg och besöksadress blir Gullberg Strandgata 36 E