Anläggningsstöd

Är din förening på väg att bygga en ny discgolfbana? En egen ultimateplan? Tag då del av RF:s anläggningsstöd.

Det är numera respektive distriktsidrottsförbund som handlägger ansökningar av bidrag. Information om bidraget, ansökningsblankett och lista över kontaktpersoner finns nedan.

Tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer är avgörande för vilken verksamhet som kan bedrivas. Med idrottsmiljöer menas även allt nyttjande av luft, mark och vatten för idrottslig verksamhet.

Information om bidraget

Följande handlingar ska inkomma till Distriktsidrottsförbund (DF) för handläggning – komplett ifylld Ansökan

DF handlägger bidragsärenden. IF kan kontakta DF:s ansvarige handläggare för närmare information. Kontaktlista