Antidopingnytt

Koden börjar gälla 1 januari 2015. Från och med det datumet måste alla internationella och nationella antidopingorganisationer och alla länder som är signatärer av koden följa de nya reglerna. Därför har ett nytt Idrottens antidopingreglemente antagits av en extra RF-stämma. RF:s gamla föreskrifter som är kopplade till det gamla antidopingreglementet ersätts med WADA:s standarder som översätts till svenska. Stämman beslutade även om ändringar i RF:s stadgar som ger RF:s Dopingkommission en mer oberoende ställning inom RF. Den nya koden kräver att den nationella antidopingorganisationen är oberoende i operativa beslut och aktiviteter.

Läs mera här