Avgift

Från den 1 juli gäller ny licensavgift för alla seniorer, enligt årsmötesbeslut höjs då avgiften till 200 kronor. För alla som betalt/betalar innan juni månads utgång gäller fortfarande 100 kronor.

Du är junior t. o. m. året du fyller 19. Licensen gäller per kalenderår. 

Tävlingslicens