Avgifter

Alla medlemsföreningar i Svenska Frisbeesportförbundet (SFF) är även medlemmar i ett eller flera  Grenförbund (GF). Förening är medlem i SFF och ansluts automatiskt till det/de GF som förening angivit att man bedriver verksamhet inom.

Respektive GF har olika årsavgifter som man själv beslutar om. Svenska Discsportförbundet Allround (SDFA) har för 2018 en medlemsavgift motsvararande 100 kronor, Svenska Discgolfförbundet (SDGF) 300 kronor och Svenska Ultimateförbundet (SUF) 1 000 kronor.

Exempelvis kan Föreningen X vara medlem i SDGF men även i SUF om man angett att man bedriver verksamhet i båda GF, för närvarande blir då årsavgiften 1 300 kronor

Läs mer om GF här, frågor och svar